ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

0
191

 Дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

09 серпня 2018 року

Реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

2018891432

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Коблівська сільська рада Березанського району Миколаївської області ЄДРПОУ 04375748

інформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Україна, Миколаївська область, Березанський рйонон, с. Коблеве, вул. Одеська, 4

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для поліпшення стану морської акваторії і благоустрою узбережжя с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області

Технічна альтернатива 1.

Планована діяльність передбачає здійснення будівництва хвилеломів скісного типу з кам’яної накидки.

Технічна альтернатива 2.

Планована діяльність передбачає здійснення будівництва хвилеломів із габіонів.

Технічна альтернатива 3.

Планована діяльність передбачає здійснення будівництва хвилеломів із збірних конструкцій залізобетонних елементів на металевих опорах.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Ділянка проектування берегозахисних гідротехнічних споруд є частиною акваторії північно-західної частини Чорного моря вздовж узбережжя с. Коблеве Миколаївської області, у вузькій смузі берегової зони якого шириною до 200 метрів відбуваються найбільш активні природні процеси.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Мета проекту – захист берегової зони с. Коблево від її руйнування під хвильовим впливом Чорного моря, збереження території баз відпочинку в існуючих кордонах, розширення існуючих пляжів і підвищення рівня використання рекреаційного потенціалу морського узбережжя в межах 6000 м в межах с.Коблево а також поліпшення стану морської акваторії.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Об’єкт складається з 19 окремо стоячих хвилеломів довжиною 150 м, шириною 2 м, висотою від дна – 3,1 м, висотою від середнього багаторічного рівня води – 1,5 м, загальною довжиною 2850 п.м. розташованих на відстані 100 метрів від урізу берега.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

 • по забрудненню атмосферного повітря (на період будівництва) – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність на них прямого впливу;
 • на живі морські біоресурси – відсутність на них прямого впливу в період нересту;
 • по акустичному впливу (на період будівництва) – допустимі рівні шуму.

 щодо технічної альтернативи 2

 • теж, що і щодо технічної альтернативи 1

 щодо технічної альтернативи 3

 • теж, що і щодо технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1

 • містобудівні умови та обмеження;

щодо територіальної альтернативи 2

   –     не розглядається

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

 • планована діяльність не передбачає здійснення інженерної підготовки і додаткового захисту території.

щодо технічної альтернативи 2

 • планована діяльність не передбачає здійснення інженерної підготовки і додаткового захисту території.

щодо технічної альтернативи 3

 • планована діяльність не передбачає здійснення інженерної підготовки і додаткового захисту території.

щодо територіальної альтернативи 1

 • планована діяльність не передбачає здійснення інженерної підготовки і додаткового захисту території.

щодо територіальної альтернативи 2

–     не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Джерелами потенційного впливу на навколишнє середовище є:

 • будівельна техніка на період будівництва – викиди забруднюючих речовин, акустичне навантаження;
 • технологічні процеси монтажу хвилеломів – забруднення акваторії моря, вплив на морські біоресурси.

щодо технічної альтернативи 2

 • теж, що і щодо технічної альтернативи 1

щодо технічної альтернативи 3

 • теж, що і щодо технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1

Джерела та види потенційного впливу на навколишнє середовище наведені в розділі щодо технологічних альтернатив.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з намиву територій на землях водного фонду  належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч. 6 пункт 2 .

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив відсутній

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Дослідження впливу на повітряне, водне середовища та ґрунт, флору, фауну а також соціальне та техногенне середовище, передбачається виконання розрахунків обсягів викидів (потенційних валових та максимально-разових) розрахунок розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі житлової забудови та зон відпочинку, аналіз впливу на водні біоресурси, аналіз ризиків та рівнів шуму.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

що видається

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації Адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16. Телефон/факс: (0512) 46 04 27 e-mail:[email protected]

Уважаемые читатели, будем вам признательны за ваши комментарии по данной информации.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь